We hebben een medezeggenschapsraad!!
We zijn begonnen! De MR van de Vroonermeerschool is afgelopen maandag 5 februari voor het eerst samengekomen. Een vruchtbare bijeenkomst waarbij vooral de profilering van onze nieuwe school een belangrijk onderwerp was. De komende tijd willen we er alles aan doen om de zichtbaarheid te vergroten en kunnen hiervoor alle hulp gebruiken. Ook verbinding tussen MR, school en alle ouders is voor ons een belangrijk item. Voor de overige vergaderpunten (notulen) verwijzen we jullie graag naar de website van de Vroonermeerschool. 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben schroom niet om ons te benaderen/ contact op te nemen.
 
Hartelijke groet, 
 
Rob, Eline, Judith en Mirjam.