Team Vroonermeerschool biedt vakoverstijgend onderwijs
Vernieuwende aanpak sluit aan bij belevingswereld en ontwikkeling kind
Team Vroonermeerschool biedt vakoverstijgend onderwijs
 
Hebben kriebelbeestjes en het kersverse ‘dreamteam’ van Ronduit Onderwijs iets met elkaar te maken? Ja, wel in de nieuwe openbare Vroonermeerschool, waar ze werken met thematisch onderwijs. Dit is onderwijs dat zich niet tot de muren van het klaslokaal beperkt. Deze ochtend zijn ze met ‘de hele school’ naar het Natuurcentrum Parnassia in Bergen geweest. Met nog rode wangen van het uitje kijken ze samen met de leerlingen naar de vondsten; een bak met waterdiertjes uit de vijver in het park van Parnassia en een bak met mossen, planten en landkriebeldiertjes. De kinderen mogen de beestjes straks vrijlaten; ze gaan zo naar huis, want er is op deze school een continurooster.

 


Het team bestaat uit kwartiermaker Karin Donkers, Intern Begeleider Judith Zeeman en twee leerkrachten, Eline de Wit en Maartje de Jong. De school is begonnen als dislocatie van De Vlieger, maar draait nu zelfstandig in een tijdelijk onderkomen. De groepen zijn gevestigd in twee lokalen van het hoofdgebouw van De Lispeltuut van SAKS (katholiek). Beide scholen verhuizen naar een nieuw te bouwen brede school in Vroonermeer Noord, die naar verwachting in 2019 wordt opgeleverd. De school bestaat nu uit 9 leerlingen en moet gaan meegroeien met de wijk. Hoe snel dat gaat is afhankelijk van nieuwe inschrijvingen. Als er veel nieuwe aanmeldingen komen, zal er voor voldoende ruimte voor goed onderwijs gezorgd moeten worden. Karin: “Vroonermeer gaat sowieso groeien, dus opvangcapaciteit moet er komen.”

Betekenisvol onderwijs
De Vroonermeerschool is een school met een sterke visie. Een school waar 'toekomstbestendig, groen, gezond en duurzaam' de vier kernbegrippen zijn en waar uitdagend en betekenisvol onderwijs wordt gegeven. “Bij betekenisvol onderwijs kiezen wij voor thematisch onderwijs” vertelt Karin. Ze licht toe “Met thematisch onderwijs zorg je voor verbinding tussen de vakken; leren is doen en ervaren. Als je iets nieuws moet leren, koppel je dat aan betekenisvolle activiteiten.” Maartje noemt als voorbeeld het vak taal. Vanuit het thema ‘kriebelbeestjes’ leren ze korte woordjes als mug, muis en tor.”

Natuurlijk wordt ook gebruik gemaakt van methodes voor rekenen en technisch schrijven, maar methodes worden veelal gebruikt als bron.
 
Groen, gezond, duurzaam en toekomstbestendig
Hoe vertalen de vier kernbegrippen zich naar het onderwijs? Karin: “Groen betekent bij ons dat we veel naar buiten gaan, de wijk en de natuur in. We gaan met echt materiaal aan het werk. We willen wat meegeven van en aan de wereld. Deze is van ons allemaal, zorg daar goed voor.”
Het begrip gezond uit zich in het drinken van water en het eten van gezonde pauzehapjes en lunch. “Ook traktaties zijn gezond. We zien de meest mooie creaties voorbij komen. Kinderen gaan erin mee en denken erover na.” vult Maartje aan. “Voldoende bewegen en buitenspelen hoort hier natuurlijk ook bij.” Met afval scheiden en hergebruiken waar het kan is de school duurzaam bezig. “Veel gebruikt materiaal is geschikt om te knutselen en oude tijdschriften gebruiken we om plaatjes uit te knippen.” In de toekomst wil het team samen met de leerlingen ook een kinderzwerfboekstation opzetten, zodat boeken een tweede leven krijgen. “Veel van de plannen zijn afhankelijk van ruimte. We kunnen ons nog niet echt profileren en daardoor is het nog ingewikkeld om te laten zien waar we voor staan” aldus Karin.Toekomstbestendig tenslotte is alles waar de overige kernbegrippen voor staan, maar ook leren in een digitale leeromgeving en werken met sociale media met oog voor de kansen en gevaren hiervan. Karin: “Maar door te doen leren ze. We zijn zeker geen geitenwollensokkenschool.” Dat blijkt wel uit het feit dat de leerlingen vanmorgen op pad zijn geweest met de IPad, waarmee ze foto’s hebben gemaakt. Met die foto’s gaan ze een IMovie maken. 
 
Duidelijk is dat het team hartstikke enthousiast is. En dat enthousiasme slaat over op de ouders van de leerlingen. Vanavond is er een ‘denktank’; ouders mogen meedenken over activiteiten en ideeën inbrengen. Ouders en leerkrachten die voor deze school kiezen, kiezen voor de visie én pionieren. Een nieuwe school opzetten is soms een beetje opnieuw het wiel uitvinden en het liefst een beter wiel. Dat is een heel leuke uitdaging en daar kiezen deze ouders en leerkrachten met volle overtuiging voor.

 

De openbare Vroonermeerschool is gevestigd aan de P.C. Boutensstraat 4, 1822 KJ Alkmaar (in de hoofdlocatie van de katholieke Lispeltuut). Meer informatie of aanmelden:  directievroonermeerschool@ronduitonderwijs.nl of 072-7440043.