Informatieavond over KiVa
Informatieavond over KiVa
De openbare Vroonermeerschool op weg naar een KiVA school
OP 21 november om 19.30 uur zal Peter ter Riele een informatieavond over KiVa verzorgen samen met het team van de openbare Vroonermeerschool. We vinden het belangrijk om ouders mee te nemen in ons traject en te laten horen en ervaren waar KiVa over gaat en voor staat. We hebben daarom Peter ter Riele gevraagd om samen met ons een ouderavond te verzorgen. Ouders van onze leerlingen worden geïnformeerd over KiVa en over oplossingen voor pesten. Maar nog veel meer hoe we pesten preventief kunnen tegengaan en fijne groepen kunnen behouden.
Voor ouders is er een oudergids. De oudergids is hier te vinden. Link oudergids
N.B. De oudergids is alleen online in te zien en niet als papieren versie te bestellen.