Kom in de klas
Kom in de klas
Gewoon eens kijken in de groep van je kind. Alleen of samen met iemand die ook voornemens is haar/zijn kind in te schrijven op de Vroonermeerschool. Het kan en het mag. We zijn trots op wat we doen en gunnen ouders en toekomstige ouders graag een kijkje in onze groepen. Op dinsdag 16 januari van 8.30  uur tot 9.00 uur bent u van harte welkom. En natuurlijk gaan we niet alleen maar kijken, maar worden onze bezoekers ook lekker ingezet bij de activiteiten die onze leerlingen ondernemen. Graag even doorgeven per email;
directievroonermeerschool@ronduitonderwijs.nl of natuurlijk bij de leerkracht van uw kind.